Synode keurt nota over sacramenten af

ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 OKT. De gezamenlijke synode van hervormden, gereformeerden en lutheranen heeft grote bezwaren tegen een rapport, waarin de bediening van sacramenten uitsluitend aan predikanten wordt overgelaten. Ook andere ambtsdragers moeten voor de bediening van doop en avondmaal in aanmerking kunnen komen. De zogeheten triosynode besloot zaterdag de bekritiseerde nota slechts te aanvaarden als tussenrapportage. Een nieuwe studiecommissie, waarin niet uitsluitend predikanten en theologen zitting hebben, zal zich opnieuw bezighouden met de problematiek, die vooral in veel kleine gemeenten zonder vaste voorganger speelt.