Kunstprogramma's

Mijn reactie onder de kop 'Omroep culturele instelling van formaat' op het artikel van Martijn Sanders (NRC-Handelsblad, 18 september), is niet ongeschonden in de krant van 22 september terechtgekomen. Was dat wel het geval geweest dan had Sanders wellicht een andere toon gebruikt in zijn bijdrage in NRC Handelsblad van 3 oktober. ('Kunstprogramma's zijn er, maar veel te laat op de avond').

In de oorspronkelijke versie van mijn bijdrage haalde ik een door Sanders gebruikt citaat aan van de Canadese televisiemaker Moses Znaimer: “De minachting voor de televisie, die serieuze intellectuelen en kunstenaars heeft geïsoleerd van de belangrijkste ontwikkeling in communicatie sinds 500 jaar, moet ophouden”.

Ik eindigde mijn bijdrage als volgt: “Ik onderschrijf deze opvatting (van Znaimer) volmondig. Een dergelijke houding staat immers een open dialoog in de weg. Daar wij die open dialoog graag willen aangaan, dient bedoeld isolement zo snel mogelijk te worden opgegeven en wel door hen die zich daarin willens en wetens bevinden.”

De reactie van Sanders bewijst wederom de juistheid van mijn opvattingen. Stelde hij eerst dat de publieke omroep “de een na de andere historische artistieke gebeurtenis” aan zich voorbij zou laten gaan, nu erkent hij weliswaar dat wij wel degelijk 'vaak voortreffelijke' kunstprogramma's maken, maar vormt kennelijk het uitzendtijdstip weer een probleem.

Voor een open dialoog met de kunstwereld zijn door ons reeds initiatieven genomen. Het is derhalve zaak om de mogelijkheden te bespreken van het versterken van elkaars belangen.

    • Mr. C.J.E. Dijk
    • Hoofd Programmazaken Nos