Internationaal Hof

In NRC Handelsblad van 26 september 'Kooijmans weer in functie bij Hof', stelt minister Van Mierlo dat er nooit eerder een Nederlander rechter bij het Internationaal gerechtshof is geweest.

Ik wijs erop dat de Winkler Prins, deel 12 melding maakt van het volgende:

Loder, Bernard Cornelis Johannis (13 september 1849 - 4 november 1935) Nederlands volkenrechtgeleerde. (...) Van 1922 tot eind 1924 eerste voorzitter van het Permanente Hof van Internationale Justitie. Daarna tot 1930 rechter van dit Hof.

Ik schrijf dit met enig recht van spreken; hij was mijn grootvader.

    • B.C.J. Bierman-Frain