Gemeenten eens met opsplitsing van Rotterdam

ROTTERDAM, 16 OKT. Kleine gemeenten rond Rotterdam vinden het kabinetsbesluit over de vorming van een stadsprovincie Rotterdam op zich aanvaardbaar. Dat blijkt uit een reactie van de Regioraad, het dagelijks bestuur van zeventien samenwerkende buurgemeenten. Het kabinet hield vorige week vast aan de stadsprovincie Rotterdam, waarbij de huidige stad wordt opgesplitst in vijf gemeenten. De regioraad koestert wel “fundamentele bezwaren” tegen de grootte van de centrumgemeente Rotterdam. De nieuwe indeling betekent dat Rotterdam wordt teruggebracht tot zijn vooroorlogse grenzen met nog ruim 400.000 inwoners. Volgens de regioraad moet Rotterdam verder worden opgedeeld.