Duikbootkapitein ziet CDA herrijzen

Er rijst een nieuwe christen-democratie op in Nederland. De directeur van het wetenschappelijk bureau van het CDA, mr. J.J.A.M. Gennip, ziet althans dit hoopvol perspectief in het jongste nummer van Christendemocratische verkenningen. Hij doet zijn waarnemingen in de rubriek 'periscoop', zodat wij moeten aannemen dat de directeur zich in een duikboot bevindt. Boven de golven ontwaart hij “een platform temidden van de golven” en dat platform rust op vier pijlers en op dat platform bevindt zich dus die herrijzende christendemocratie.

Duikbootkapitein Van Gennip is adviserend lid van de Strategische Beraadgroep van het CDA, die zich nu al maanden buigt over de vraag hoe de partij zich als de Baron Von Münchausen uit het moeras kan trekken, dus is het van belang kennis te nemen van zijn filosofie. De pijlers waarop Van Gennips nieuwe christendemocratie rust zijn: “waarden, samenleving, traditie en toekomst, globalisatie”. Het is de vraag of een Delftse ingenieur een bouwwerk zou durven baseren op kolommen die zo ongelijksoortig zijn wat betreft samenstelling, lengte en dikte, maar Van Gennip is dan ook geen ingenieur.

Want hij gaat verder: “Het gaat om een onderscheidende visie op mens, samenleving, tijd en ruimte”. Hier lijkt het adviserend lid van de Strategische Beraadsgroep definitief de dampkring te verlaten, maar helaas licht hij die mededeling niet verder toe. Heeft de nieuwe christendemocratische beweging van Van Gennip een natuurwetenschappelijke ontdekking gedaan die een afwijkende kijk op “tijd en ruimte” mogelijk maken? Einstein gefalsifieerd: dat zou nog belangrijker nieuws zijn dan het oprijzen van een nieuwe christendemocratie op een platform met ongelijke pilaren.

Maar, zoals gezegd, Van Gennip laat dit nog even geheim. Wel gaat hij verder met te waarschuwen voor “de aanval van 'paars' die in de komende maanden vooral gericht zal zijn op onze visie op de samenleving”. Paars laat de CDA-visie op de mens en op “tijd en ruimte” dus met rust. Er wordt alleen een aanval ingezet op de maatschappijvisie van het CDA en nu komt Van Gennip tot des Pudels Kern: de vermaledijde paarsen gaan het instituut van de “publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie” aanvallen en dat is een “drager van een menswaardige samenleving”. Ofwel: Van Aartsen wil het Landbouwschap afschaffen en dat mag niet. Want “misschien meer dan ooit” is nu actueel “het vinden van evenwicht tussen vrijheid, verantwoordelijkheid en binding”. Misschien gaat Van Gennip in zijn volgende rubriek in op de verschillen tussen de nieuwe en de oude christendemocratie. Ook dat kan, om hem nog eenmaal te citeren, “juist met het oog op de toekomst zeer zinvol zijn”. (FV)

    • Frank Vermeulen
    • Kees van der Malen