Dittrich: remigratie oudere allochtoon

DEN HAAG, 16 OKT. Het Tweede-Kamerlid B. Dittrich (D66) wil een remigratiewet die het oudere allochtonen makkelijker maakt terug te keren naar het land van herkomst. Bij het debat over de begroting van Binnenlandse Zaken deze week zal Dittrich vragen om vier maatregelen die volgens hem op één na geen geld kosten.

Het D66-Kamerlid stelt voor remigranten in het eerste jaar van de remigratie het recht van terugkeer te geven. Wel moeten zij dan de door Nederland betaalde kosten terugbetalen. Verder zouden teruggekeerde allochtonen vrijgesteld moeten worden van een visumplicht als zij hun in Nederland achtergebleven kinderen en kleinkinderen willen bezoeken.

Dittrich wil ook de remigratie-uitkering splitsen tussen man en vrouw, om de vrees bij veel vrouwen weg te nemen dat zij na verstoting door de man in het land van herkomst geen inkomen hebben. En tenslotte moeten remigranten in Nederland terecht kunnen voor medische ingrepen die in het land van herkomst niet of tegen onbetaalbare verzekeringspremies worden aangeboden.

Eerder kwam de VVD met de terugkeer-optie voor spijtoptanten. Niet louter uit humanitaire overwegingen, maar ook om te voorkomen dat teleurgestelde remigranten illegaal naar Nederland zouden terugkeren.

Dittrich doet zijn voorstellen tegen de achtergrond van het gegeven dat ook in allochtone gemeenschappen zich een sterke vergrijzing voordoet. Nederland telt dit jaar naar schatting 28.000 ouderen van Turkse afkomst, tegen 16.000 in 1991. De oudere Turken en Marokkanen wonen vaak in huizen die niet geschikt zijn voor bejaarden. Hun kinderen zijn meestal niet in staat de ouders onder hun hoede te nemen, zoals in de landen rond de Middellandse Zee gebruikelijk is. Een bejaardentehuis is wegens de culturele verschillen en de taalbarrières vaak een schrikbeeld, blijkt uit onderzoek onder Turkse ouderen.

De rijksoverheid heeft niet louter gunstige ervaringen opgedaan met de terugkeerregeling. Zo moest de overheid eind augustus 1993 de tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten om de eerste twee maanden door te komen stopzetten, omdat wegens fraude de subsidiepot leeg was.

De Algemene Rekenkamer en het ministerie van sociale zaken ontdekten dat er allochtonen waren die over een dubbel, dus ook een Nederlands paspoort beschikten, en daar misbruik van maakten. Zij streken de subsidie op, gingen op familiebezoek in het buitenland en keerden vervolgens terug naar Nederland.