Bouwcampagne tegen overlast vocht

Voor de komende winter heeft het Bureau Verletbestrijding voor de hele bouwnijverheid, inclusief schildersbedrijven, een campagne op touw gezet onder het motto 'Hoe houden we het droog'.

Via het Sociaal Fonds Bouwnijverheid wordt door middel van een premie van 1,5 procent van het bruto basisloon een fonds in stand gehouden waaruit verletdagen worden vergoed. Als een bouwvakker of schilder door de vorst niet kan werken, loopt zijn salaris gewoon door. Eén dag verlet betekent dat uit het fonds zo'n vijftig miljoen gulden wordt uitgekeerd. Overigens keert het fonds alleen uit bij verletdagen wegens te lage temperaturen, niet wegens te veel regen of een te drassig bouwterrein.

De voorzitter van het Risicofonds Schildersbedrijf, G. Meesters, hekelde sommige opdrachtgevers die als een vaste regel in een bestek laten opnemen dat na 15 oktober geen buitenschilderwerk meer mag worden uitgevoerd, terwijl er na die datum toch nog heel goed buiten kan worden gewerkt.