België: Kamer regelt berechting van minister

Volgens een grondwetsartikel uit 1831 kan alleen het hoogste rechtscollege van België, het Hof van Cassatie, (oud-)ministers ondervragen en berechten, nadat de Kamer hen heeft doorverwezen. Aangezien de Agusta- smeergeldaffaire betrekking heeft op de periode dat NAVO-topman Willy Claes minister van economische zaken was, moet deze procedure worden gevolgd. Claes wordt beschuldigd van corruptie en valsheid in geschrifte bij de aankoop van Agusta legerhelikopters in 1988.

De Kamer heeft Claes in april al doorverwezen naar Cassatie voor ondervraging, waarschijnlijk deze week beslist het parlement in geheime stemming of hij ook in beschuldiging wordt gesteld. De Kamer komt tot haar beslissing ondermeer op basis van een rapport van Cassatie en op de verdediging van Claes zelf. Een elf-koppige speciale Kamercommissie brengt telkens advies uit, voordat het voltallige parlement beslist.

Als de Kamer besluit dat Claes wordt doorverwezen naar Cassatie, betekent dit niet dat een meerderheid van de Kamerleden hem schuldig acht, maar dat ze in het dossier voldoende aanwijzingen zien zodat het Hof van Cassatie een gerechtelijk debat kan gaan voeren over de vraag of hij schuldig is aan een misdrijf.

Het grondwetsartikel uit 1831 wacht overigens nog altijd op een uitvoeringsbesluit. Cassatie heeft voor de Agusta-affaire slechts eén geding gevoerd tegen een minister. Volgens grondwetexperts in België is het grondwetsartikel aan herziening toe. Het zou het Hof van Cassatie mogelijk moeten worden gemaakt een onderzoek te voeren, zonder dat daarvoor telkens toestemming moet worden gevraagd aan het parlement.

Een chronologie:

5 april 1995 - Verzoek Cassatie aan Kamer om Claes te ondervragen.

6 april - Bijzondere Kamercommissie adviseert Kamer verzoek goed te keuren.

7 april - Voltallige Kamer stemt met ruime meerderheid in met verzoek.

12-17 mei - Claes ondervraagd door Cassatie.

6 sept - Verzoek Cassatie aan Kamer om inbeschuldiging stelling Claes.

6 okt - Verzoek Cassatie ingezien door Kamercommissie en lekt uit.

13 okt - Claes verdedigt zich tegenover Kamercommissie.

14 okt - Commissie adviseert Kamer Claes door te verwijzen naar Cassatie.

19 okt - Voltallige Kamer beraadt zich of ze advies van commissie opvolgt.