Asielzoekers omzeilen centra via Schiphol

DEN HAAG, 16 OKT. Mensensmokkelaars sluizen meer asielzoekers via Schiphol Nederland binnen om de twee aanmeldcentra in Zevenaar en Rijsbergen te omzeilen.

Dit blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van justitie. De IND op Schiphol spreekt van een alarmerende situatie. Volgens de dienst komt inmiddels ruim eenderde van de asielzoekers via de luchthaven naar Nederland. Vorig jaar kwam vijf procent van het totale aantal asielzoekers via Schiphol. Door deze stijging kan het aantal personen dat in de asielprocedure terechtkomt dit jaar hoger uitvallen dan de 35.000 waarvan het departement uitgaat.

Een jaar geleden werden de twee aanmeldcentra geopend waarin de kansen op een succesvol asielverzoek binnen 24 uur worden beoordeeld. De aanvraag voor een verblijfsvergunning van iemand die bij voorbaat kansloos is - bijvoorbeeld omdat hij uit een 'veilig' land komt - wordt dan niet in behandeling genomen. Hij moet Nederland verlaten.

Alleen asielzoekers die met het vliegtuig naar Nederland komen, gaan niet naar de twee aanmeldcentra. Hun aanvraag wordt automatisch in behandeling genomen, ook al zouden zij bij een aanmeldcentrum zijn afgewezen. De asielprocedure duurt vervolgens acht tot tien maanden. Volgens de IND op Schiphol zijn zowel asielzoekers als organisaties van mensensmokkelaars inmiddels op de hoogte van dit 'lek van Nederland'.

Kamerlid B. Dittrich (D66) zegt “geschrokken” te zijn van wat er op Schiphol gebeurt. “Er is een duidelijke verschuiving opgetreden. Het gaat bovendien vaak om zwakke zaken, mensen die graag duizend gulden extra betalen om maar via Schiphol te reizen en zo in de asielprocedure terecht te komen. Dit ondergraaft het asielbeleid. Justitie blijft volhouden dat het aantal asielzoekers terugloopt, maar deze verschuiving is niet gemeld.”

De fractie van D66 wil verantwoordelijk staatssecretaris Schmitz (justitie) morgen om opheldering te vragen. Vorig jaar kwamen ruim 52.000 asielzoekers naar Nederland. Door de ingevoerde 24-uursprocedure in de twee aanmeldcentra zou dit aantal teruglopen tot onder de 35.000, zo heeft het departement becijferd. Op Schiphol werd geen centrum geopend omdat er nog geen ruimte was en omdat er relatief weinig asielzoekers binnenkwamen.

Schmitz heeft de Kamer vorig jaar wel toegezegd dat ook op Schiphol zo'n centrum zou worden geopend. De staatssecretaris schreef vorige week in een brief aan de Kamer dat het nog zes maanden zal duren voordat het aanmeldcentrum op de luchthaven klaar is. D66 vindt dit te lang duren. “Er is al een gebouw op Schiphol dat leeg staat”, aldus Dittrich. “Dat kan binnen zes weken klaar zijn.”

Medewerkers van het grenshospitium bij Schiphol zijn bezorgd over de toegenomen huisvesting van criminele illegalen. Bij diverse politie-acties tegen drugsoverlast zijn criminele illegalen opgepakt en in het grenshospitium geplaatst. Volgens Dittrich zit het centrum, oorspronkelijk bedoeld als tijdelijk onderkomen voor personen die op de luchthaven geen of ongeldige papieren bij zich hebben, “voor honderd procent vol met criminele illegalen”.

Niet bekend

Volgens directeur M. Pronk van het hospitium is die scheiding niet te realiseren. Drugsverslaafden met een criminele achtergrond zouden bij gezinnen met jonge kinderen komen te zitten.

    • Rob Schoof