Afwasmiddel toch schadelijk milieu

GRONINGEN, 16 OKT. Afwasmiddelen met de aanduiding milieuvriendelijker te zijn dan reguliere produkten, blijken vaak niet zo goed voor het milieu te zijn als de producenten beweren. Dit blijkt uit een onderzoek van de Keuringsdienst van Waren in Groningen. De keuringsdienst onderzocht 33 monsters van afwasmiddelen op stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Negentien middelen bleken niet aan de eis van milieuvriendelijkheid te voldoen. In tien gevallen daarvan was volgens de Keuringsdienst zelfs sprake van misleiding van de consument.