Wetskennis

Volgens staatssecretaris Kohnstamm van binnenlande zaken (NRC Handelsblad, 3 oktober), is het uitgangspunt van de wet: “Iedereen wordt geacht de wet te kennen”, nu nog een fictie. Ter geruststelling, dit zal altijd een fictie blijven, ook als alle wetten toegankelijk worden via Internet. Het door Kohnstamm aangehaalde gezegde heeft geen wettelijke basis en geldt alleen voor enkele strafbare daden zoals het schade toebrengen aan een ander of het fietsen in het donker zonder een goed functionerend achterlicht. Het zal evenwel onmogelijk zijn alle wetten te kennen en hun betekenis te begrijpen, al bestaat er een algemene databank over wet en regelgeving dankzij Wolters Kluwer, Digital en PTT Telecom.

    • D.O.E. Gebhardt Oegstgeest