Westerschelde

Misschien valt er nog wel eens een minister over de Vaste Oeverbinding-Westerschelde (NRC Handelsblad, 30 september). Het concept draagt nog steeds alle elementen van een schandaal in zich. De ontsluiting van Zeeuws-Vlaanderen wordt als element genoemd, tezamen met een verdere industriële ontwikkeling in Zeeland. Beide elementen zijn zeer eenvoudig tot hun reële proportie terug te brengen. En het wekt verbijstering dat politiek Nederland zichzelf zo bedriegt. Wat betreft de ontsluiting. De 'expressweg' van Knokke naar Antwerpen wordt op dit moment versneld omgebouwd tot autobaan met viaducten. Deze autobaan loopt parallel met de grens, en waarborgt vanuit Zeeuws-Vlaanderen een zeer snelle doorgang richting de Liefkenshoektunnel, die nota bene op de Zeelandweg uitkomt en vanuit Zeeuws-Vlaanderen de snelste verbinding met Rotterdam geeft. Sneller en goedkoper als straks de VOW. Waarom wordt deze recente (1993) oeververbinding steevast doodgezwegen in de politiek en de pers? Juist door de VOW, verboden voor fietsers, wordt de verbinding van de West-Zeeuwsvlaming met Walcheren slechter, door het verdwijnen van de (auto)boot. Misschien blijft er een voetgangerspont als doekje voor het bloeden. Een blik op de kaart maakt alles duidelijk. En dan de verdere industrialisatie van Zeeland. Waar? In Zeeuws-Vlaanderen? Trouwens, geen enkel bedrijf heeft zich ooit afgeremd gevoeld, omdat vanuit België met de open grenzen er geen enkel logistiek probleem bestaat. De meerderheid van Zeeuws-Vlaanderen is tegen de VOW, omdat de bereikbaarheid van 'Zeeland' eerder slechter wordt. Onbegrijpelijk dat de miljoenen kostende infrastructurele werken voor een betere verbinding van Belgisch Vlaanderen met de Randstad totaal genegeerd worden. In 1993 nog geopend door Neelie Peper-Kroes.

    • J. Pollemans