Waar blijft de economische groei

Grafiek: Het netto nationaal inkomen (nni) groeit in de periode van 1994 tot 1996 naar verwachting met 9 procent. Bijna de helft van deze groei komt terecht bij het bedrijfsleven, vooral in de vorm van winstherstel in 1994 en 1995. Van de totale groei verdwijnt 2procent in de zakken van gezinnen. Als de winstdelingen van bedrijven aan gezinnen worden meegerekend, stijgt dit percentage tot 3Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau.

Hoewel het totale inkomen dat gezinnen in de vorm van lonen, uitkeringen en winsten ontvangen groter wordt, merken huishoudens dat nauwelijks in hun portemonnaie. Het inkomen moet namelijk worden verdeeld onder steeds meer huishoudens.

Het aandeel van gezinnen in het totale nni daalt de komende jaren. In 1993 beschikten gezinnen over tweederde van het nni (totaal 507 miljard gulden). Van de groei in de jaren 1994 tot 1996 komt uiteindelijk maar eenderde bij hen terecht. Het bedrijfsleven vergroot daarentegen zijn aandeel in het nationale inkomen. Ook het beslag van de pensioenfondsen op het nni groeit. De oorzaak daarvan is dat de fondsen, mede door het gelijktrekken van de pensioenrechten voor mannen en vrouwen, steeds meer pensioengelden beheren.

    • Kim Wannet