Tijdschriften

Een keus uit de (internationale) tijdschriften die zich meer of minder wetenschappelijk met de Oude Geschiedenis bezighouden.

Hermeneus.

Tijdschrift voor antieke cultuur

Orgaan van het Nederlands Klassiek Verbond. Uitg. Ter Burg Offset, Alkmaar. Sinds 1929; dl. 67: 1995; 5 afleveringen per jaar.

Artikelen over het hele terrein van de antieke cultuur: Griekse en Latijnse literatuur, filosofie, mythologie, geschiedenis en archeologie. Zeer goed leesbaar en gericht op algemeen geïnteresseerd publiek.

Lampas.

Tijdschrift voor Nederlandse Classici

Uitg. Dick Coutinho BV, Bussum. Sinds 1968/9; dl. 28: 1995; 5 afl. p.j.

De meeste artikelen in dit tijdschrift behandelen de klassieke literatuur, in mindere mate de antieke filosofie en geschiedenis, zelden de archeologie. Het is bedoeld voor leraren in de klassieke talen, maar spreekt ook een ruimer publiek aan. In het algemeen is het niveau iets 'wetenschappelijker' dan in Hermeneus.

Ancient Society

Uitg. Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 1970; dl. 24: 1993; 1 afl. p.j.

De verschijning van dit tijdschrift loopt vaak iets achter. De meeste artikelen gaan over onderwerpen uit de oude geschiedenis in het Engels, Frans of Duits. Vaak zijn ze nogal specialistisch van aard, maar de niet-specialist vindt er meestal wel iets tussen dat algemener toegankelijk is.

Bulletin of the Institute of Classical Studies

Uitg. The Institute of Classical Studies, University of London. Sinds 1954; dl. 39: 1994; 1 afl. p.j.

Engelstalige artikelen over oude geschiedenis, klassieke literatuur, archeologie en filosofie. Soms specialistisch, vaak op een wat ruimer publiek toegesneden, zonder 'populair' te zijn. Zeer leesbaar.

The Journal of Roman Studies

Uitg. The Society for the Promotion of Roman Studies, 31-34 Gordon Square, London. Sinds 1911; dl. 84: 1994; 1 afl. p.j.

Even prestigieus op het gebied van de Romeinse geschiedenis als het Journal of Hellenic Studies op dat van de Griekse. De Engelstalige artikelen behandelen vrijwel uitsluitend onderwerpen op het brede terrein van de Romeinse geschiedenis (dat hier tot de 7de eeuw gaat). Hoog wetenschappelijk niveau, goede leesbaarheid. Uitgebreide 'Reviews of Books' en lijsten van 'Books received'.

Historia.

Zeitschrift für Alte Geschichte

Uitg. Franz Steiner Verlag, Stuttgart. Sinds 1950; dl. 44: 1995; 4 afl. p.j.

Artikelen in het Duits, Engels, Frans of Italiaans; uitsluitend op het terrein van de oude geschiedenis. De onderwerpen zijn soms een tikje traditioneel: veel politieke en institutionele geschiedenis. Hoog wetenschappelijk niveau, niet altijd toegankelijk voor de niet-gespecialiseerde lezer.

The Journal of Hellenic Studies

Uitg. The Society for the Promotion of Hellenic Studies, 31-34 Gordon Square, London. Sinds 1880; dl. 114: 1994; 1 afl. p.j.

Eén van de meest gerenommeerde tijdschriften op het gebied van de oude Griekse geschiedenis en literatuur. De Engelstalige artikelen zijn altijd van hoog wetenschappelijk niveau, maar voor wie enige basiskennis van de antieke cultuur bezit meestal zeer goed leesbaar. Een uitgebreide rubriek recensies ('Notices of Books') en lijsten van recente literatuur ('Books received').

Chiron.

Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts

Uitg. Beck, München. Sinds 1971; dl. 24: 1994; 1 afl. p.j.

Artikelen in het Duits, Engels, Frans of Italiaans; uitsluitend over onderwerpen uit de oude geschiedenis. De meeste artikelen zijn bestemd voor de wetenschappelijke specialist. Het niveau van dit tijdschrift vereist de nodige basiskennis.

Klio.

Beiträge zur Alten Geschichte

Uitg. Akademie Verlag, Berlijn. Sinds 1901; dl. 76: 1994; 1 afl. p.j.

Artikelen in het Duits, Engels, Frans of Italiaans. Het tijdschrift weerspiegelt in zekere zin de Duitse geschiedenis, omdat het een fascistische en (in Oost-Berlijn) een communistische fase heeft doorgemaakt. Sinds enkele jaren is het weer van hoog niveau en biedt het artikelen over een breed scala, niet zelden vernieuwend, maar voor de niet-specialist niet erg toegankelijk.

Mnemosyne.

A Journal of Classical Studies

Uitg. Brill, Leiden. Series IV sinds 1948; dl. 48: 1995; 5 afl. p.j.

Artikelen in het Engels, Frans, Duits of Italiaans over onderwerpen uit de oude geschiedenis en de antieke filologie en literatuurgeschiedenis. Nogal specialistisch. Een ruime rubriek recensies.

    • H.W. Singor