Schoolgids

Interessant dat ouders binnenkort via een tabel in de schoolgids kunnen lezen hoe groot het percentage geslaagde leerlingen is (NRC Handelsblad, 5 oktober). En natuurlijk staat dit percentage naast het percentage landelijk geslaagde leerlingen. Ook andere 'resultaten' worden vermeld, zoals het percentage scholieren dat jaarlijks overgaat. Wordt er overigens ook vermeld welke problemen kinderen kunnen hebben; wordt er vermeld dat sommige scholen kinderen toelaten die op andere scholen om uiteenlopende redenen niet mee kunnen? Zo'n toelatingsbeleid heeft natuurlijk invloed op de cijfers.

Wordt er ook aangegeven dat een school de moed heeft meer te willen zijn dan verkeersagent die de snelweg naar het eindexamen regelt en dat een school meer wil geven dan cijfers voor het eindexamen? Of wordt de schoolgids een zoveelste voorbeeld van een manier van leven waarbij de inhoud nauwelijks een rol speelt, als de verpakking maar mooi oogt.

    • Rob van Woerkom