Roemeens hof wettigt 'bastaard'

BOEKAREST, 14 OKT. Een Roemeense rechtbank heeft gisteren voor beroering gezorgd in de verbannen koninklijke familie door een tot dusverre als 'bastaard' beschouwde 75-jarige prins te erkennen als wettig erfgenaam van koning Carol II, die in 1940 het land uitvluchtte. Daarmee lijkt de status van de in ballingschap levende koning Michael (73) op het spel te staan.

Het betreft Mircea Grigore Lambrino, die het produkt is van een geheim en voor zijn geboorte ontbonden huwelijk tussen koning Carol en Ioana Zoë 'Zizi' Lambrino. Zijn zoon Paul had de zaak aangekaart.

Monarchisten beschuldigen de Roemeense regering ervan uit vrees voor Michaels populariteit Paul te hebben gebruikt om Michaels positie te ondermijnen. Michaels advocaat heeft aangekondigd in beroep te gaan. Volgens hem is Michaels opvolging niet in het geding, omdat de verbintenis waaruit Mircea is voortgekomen, nooit is erkend.

De rechtbank bevestigde gisteren een uitspraak van een rechtbank in Lissabon, uit 1955 dat Carol II voor zijn dood in de Portugese hoofdstad had erkend dat hij de vader was van Mircea en dat deze dus zijn eerste zoon was. (Reuter)