Ramsj; DONALD KAGAN: Pericles of Athens and the Birth of Democracy

287 blz., geïll., The Free Press 1991, van ƒ 44,35 voor ƒ 17,50. Boekenmarkt, Den Haag.

Overwegend positief portret van de Atheense staatsman. Pericles had een buitengewoon vertrouwen in de rede en in de intelligentie, vooral in die van hemzelf, aldus Yale-professor Kagan. En slechts door voortdurende bemoediging en krachtige vermaning was hij in staat de onhandelbare democratie te beteugelen.

    • Charles Coster