Ramsj; A.N. ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, W.J.T. PETERS, W.A.VAN ES: Roman Bronze Statuettes from the Netherlands II

216 blz., geïll., Wolters-Noordhoff 1969, van ƒ 49,50 voor ƒ 25.-, Frans Melk, Hilversum.

Een beschrijving van wat ten zuiden van de Limes, de Romeinse grens, op Nederlandse bodem aan bronzen beeldjes is aangetroffen. Limburg, oostelijk N.-Brabant, de Zeeuwse kust en het gebied langs de Rijn werden sterk geromaniseerd. De gevonden goden, heroën, genii en dieren zijn overvloedig gefotografeerd.

    • Charles Coster