Na hulp Hassan en Santer; Wellicht toch visserij-akkoord met Marokko

BRUSSEL, 14 OKT. Europees commissaris voor de visserij, de Italiaanse Emma Bonino heeft gisteren bekend gemaakt dat er een politiek compromis is tussen de Europese Unie en Marokko over de rechten voor visserij onder de Marokkaanse kust. Dat politiek compromis zou het mogelijk maken de formele onderhandelingen over een uiteindelijke overeenkomst dinsdag te laten beginnen.

Een nieuwe overeenkomst zou vooral belangrijk zijn voor Spanje en Portugal. Deze landen tellen zo'n zevenhonderd schepen, die sedert april werkeloos in de haven liggen. Aan het eind van die maand schortte Marokko de onderhandelingen op over een nieuw visserij-akkoord met de EU. “Toen de onderhandelingen definitief stuk liepen hebben we vastgesteld, dat we pas verder zouden gaan als daar een breed politiek draagvlak voor was”, aldus Bonino gistermiddag.

De laatste onderhandelingen liepen spaak op 28 augustus, toen Marokko opnieuw een scherpe quotering van de vangsten eiste en bovendien als voorwaarde stelde dat de meeste vis via Marokkaanse havens aan land wordt gebracht. Daarnaast eiste het land financiële compensatie. Na hun acties enige maanden te hebben opgeschort blokkeerden vissers in Andalusië andermaal de Zuidspaanse havens uit protest tegen het mislukken van de onderhandelingen met Marokko over de vernieuwing van de visakkoorden. Het vrachtverkeer tussen Marokko en de havens van Algeciras, Huelva en Almería kwam daardoor stil te liggen.

“In de politieke overeenkomst worden de belangen van beide partijen behartigd. Er zijn geen winnaars of verliezers”, aldus Bonino gistermiddag. Het akkoord werd overigens pas bereikt nadat de Marokkaanse koning Hassan en EU-voorzitter Jaques Santer tussenbeide waren gekomen.

Volgens Bonino is nu sprake van een 'solide basis' voor de onderhandelingen, die ook voor de toekomst van grote betekenis is en zich leent voor de ontwikkeling van een goede samenwerking tussen beide partijen. Waar de volgende onderhandelingsronde - de zevende - plaats gaat vinden kon Bonino nog niet zeggen. Ook wilde zij geen getallen en bedragen noemen, die uitgangspunt moeten zijn bij de verdere onderhandelingen. Die zijn volgens haar nog altijd punt van discussie.

Een nieuw akkoord zou voor vier jaar moeten gaan gelden, zonder tussentijdse bijstellingen. De EU heeft al toegezegd bereid te zijn om partijen bevroren vis via Marokkaanse havens aan land te brengen. Ook zouden zowel Marokko en de EU bereid zijn zich te buigen over maatregelen die visserij onder de Marokkaanse kust ook op termijn veilig moeten stellen. Daarbij is een veel strengere inspectie van de vangsten een vereiste, aldus Bonino, die vooral zei te hopen dat ook Spanje bereidheid toont om mee te werken aan een nieuw akkoord.

De commissaris zei verder dat omgezien moet worden naar steun voor kleinere Spaanse vissers, die geen alternatief hebben voor hun bron van inkomsten. De Europese Commissie liet eind vorige maand al weten 40 miljoen ecu (ongeveerd 85 miljoen gulden) te willen uittrekken om Spaanse en Portugese vissers schadeloos te stellen voor de inmiddels geleden schade. De vissers zijn de dupe van het uitblijven van een visserij-akkoord tussen Marokko en de Europese Unie en moeten het doen met een uitkering.

Details over een akkoord zullen waarschijnlijk bekend worden gemaakt op een ontmoeting van ministers van visserij op 26 oktober in Luxemburg.