Klasse-assistent

Staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) wil klasse-assistenten inzetten om een eind te maken aan het zitten blijven (NRC Handelsblad, 2 oktober). Het inzetten van klasse-assistenten is op dit moment de goedkoopste oplossing om enigszins tegemoet te komen aan het gebrek aan personeel in de basisschool. Het werk van klasse-assistenten is het verlichten van de taak van de leerkracht. Zij verrichten in de laagste klassen handelingen, waarvoor geen pedagogische opleiding nodig is. Helpen met jasjes dichtknopen, pleisters plakken, materiaal klaarzetten. Een klasse-assistent is immers (nog) niet gediplomeerd.

Netelenbos wil nu de klasse-assistenten gaan gebruiken als remedial teachers. Het voorkomen van zitten blijven door de inzet van klasse-assistenten is even onzinnig als de operatie: “weer samen naar school”, zonder extra middelen. Er zullen altijd kinderen zijn die betere toekomstmogelijkheden hebben, wanneer zij de basisschool in negen in plaats van in acht jaar doorlopen. Dat daarvoor een andere oplossing moet worden bedacht dan een heel jaar alles over doen, daar zullen de meeste leerkrachten het over eens zijn.

    • M. Bervoets