Kernproeven

Het besluit van Chirac over de kernproeven op Mururoa maakte weer duidelijk dat hij grotere bevoegdheden heeft dan enig ander staatshoofd van de EU-staten. Volgens de grondwet van de Vijfde Republiek is alleen de president verantwoordelijk voor het buitenlands beleid en defensie. Hij is geen verantwoording schuldig aan het parlement. Hij, en niet de premier, zit de ministerraad voor. Het betekent dat Frankrijk geen parlementaire democratie kent zoals wij daaronder verstaan; dat de volksvertegenwoordiging een regeringsbeslissing niet alleen veranderen, maar ook ongedaan kan maken. Zo'n macht van het staatshoofd is een ernstiger bedreiging voor het voortgangsproces van de Europese Unie dan welk ander actueel probleem ook.

Frankrijk wil een centrale rol blijven spelen bij de veranderingen in Europa. Dat kan, maar dan wel op voorwaarde dat ook Nederlanders haar buitenlands en defensiebeleid in beginsel kunnen accepteren. Militaire kernproeven zijn in de wereld van vandaag volstrekt onaanvaardbaar.

    • Dr. W. J. Sengers