Honderd miljoen voor onderwijsassistenten op de basisschool

DEN HAAG, 14 OKT. Het kabinet heeft besloten 100 miljoen gulden uit te trekken voor het aanstellen van onderwijsassistenten in het basisonderwijs. Dat gebeurt met ingang van het nieuwe schooljaar, per 1 augustus 1996.

Onduidelijk is nog waar het kabinet het geld vandaan zal halen. Premier Kok zei gisteravond na afloop van de ministerraad dat volgend jaar geld gebruikt kan worden dat door incidentele meevallers op de rijksbegroting over is. Dat jaar gaat het nog om een lager bedrag, ruim 40 miljoen, omdat de onderwijsassistenten pas per 1 augustus hoeven te worden betaald.

Met ingang van 1997 moet het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen zelf 35 van de benodigde extra 100 miljoen jaarlijks bijdragen. Over de resterende 65 miljoen neemt het kabinet volgend voorjaar een besluit. Kok verwacht dat de rijksbegroting voldoende meevallers zal kennen, onder meer op de uitgaven van het ministerie van sociale zaken, zodat er een structurele dekking voor de 100 miljoen te vinden zal zijn.

Dat er extra geld voor het basisonderwijs komt, is een wens die in de Tweede Kamer algemeen leeft en in recente debatten door D66 en de PvdA aan de orde werd gesteld. Maar binnen de regeringscoalitie ontstond vorige week ruzie tussen enerzijds VVD en D66 en anderzijds PvdA over de vraag waar de benodigde 100 miljoen vandaan moet komen. De fracties van VVD en D66 wilden het geld halen uit het budget dat bedoeld is om langdurig werklozen aan het werk te helpen (via de zogenoemde Melkertbanen), de PvdA-fractie en later ook het kabinet keerden zich daartegen. Zij houden er onverkort aan vast dat deze kabinetsperiode 40.000 nieuwe banen voor langdurig werklozen in de collectieve sector worden geschapen, die daarvoor ongeveer het minimumloon kunnen verdienen.