Gesprekken tuinbouw-cao worden hervat

ROTTERDAM, 14 OKT. Na een impasse van ruim vier maanden worden de onderhandelingen over de cao in de tuinbouw hervat. De Voedingsbond FNV en de Industrie- en Voedingsbond CNV hebben een uitnodiging van de federatie van land- en tuinbouworganisaties LTO-Nederland - de werkgeversorganisatie -aanvaard, om op korte termijn weer rond de tafel te gaan zitten.

Volgens de cao-coördinator van LTO-Nederland, Harry Smets, zullen de werkgevers in dat overleg, “in de loop van volgende week”, voorstellen een soort inventarisatieronde te houden. “Daarin zouden dan de meningsverschillen in beeld kunnen worden gebracht”.

De onderhandelingen werden 9 juni afgebroken, nadat beide partijen sinds begin dit jaar vruchteloos met elkaar hadden gesproken. De agrarische cao's, voor in totaal circa 80.000 werknemers, liepen al op 28 februari af. Twistpunten in de onderhandelingen zijn een verruiming van de werktijden en de invoering van lagere loonschalen.

Wegens het cao-conflict hebben de bonden vorige maand aangekondigd uit het Landbouwschap te stappen. Het schap is het centrale regel- en overlegorgaan voor de agrarische sector. Zonder bonden houdt het feitelijk op te bestaan.

Hoewel de partijen zich degelijk bewust zijn van het mogelijk op korte termijn verdwijnen van het Landbouwschap werd in de laatste vergadering voor de verlenging van het voorzitterschap van J. Mares gestemd, tot 1 augustus 1997. Ook met de algemene heffing voor dit jaar ging het bestuur akkoord.

Een deel van het 260 medewerkers tellende personeel protesteerde bij die gelegenheid wel tegen de dreigende opheffing van het Landbouwschap, enkel als gevolg van de muurvast zittende onderhandeling. “Dat het Schap aldus wordt opgeheven is voor ons onverteerbaar”, stelde A. van Lenthe, voorzitter van de ondernemingsraad.