Gemeente is teleurgesteld; Kabinet splitst Rotterdam voor stadsprovincie

DEN HAAG, 14 OKT. Het kabinet houdt vast aan de vorming van een stadsprovincie Rotterdam, waarbij de huidige stad in vijf gemeenten wordt gesplitst.

De ministerraad heeft dit gisteren besloten op voorstel van minister Dijkstal en staatssecretaris Van de Vondervoort (binnenlandse zaken).

In het kabinetsbesluit staat dat er een 'herkenbare centrumgemeente Rotterdam' blijft en dat de randen van de stad worden verzelfstandigd. Dit betekent dat er rondom Rotterdam vier nieuwe gemeenten ontstaan: Alexanderpolder, Hoek van Holland, Hoogvliet en Berg en Schie (bestaande uit de huidige deelgemeenten Overschie en Hillegersberg-Schiebroek). De bedoeling is dat de nieuwe stadsprovincie per 1 januari 1997 wordt opgericht.

De gemeente Rotterdam reageerde gisteravond teleurgesteld op het kabinetsbesluit. De gemeenteraad nam vorige week nog het standpunt in dat Rotterdam een ongedeelde stad moet blijven. Een woordvoerder van het college van B en W zei dat burgemeester Peper en de wethouders zich nu tot de Tweede Kamer zullen wenden om tot een ander besluit te komen.

Premier Kok liet gisteravond na afloop van de ministerraad al weten “de nodige reacties” uit Rotterdam te verwachten. De bevolking sprak zich eerder dit jaar per referendum in overgrote meerderheid uit tegen een opdeling van de stad in elf gemeenten. Volgens het kabinet sprak daaruit de wens dat de gemeente Rotterdam als herkenbare centrumgemeente in stand moest blijven. Maar premier Kok ziet in het referendum geen afwijzing van de vorming van een stadsprovincie. “Ik houd het erop dat de bezwaren tegen opsplitsing groter waren dan tegen het jezelf verschaffen van een ruimere jas.” De vorming van een stadsprovincie met eigen bevoegdheden is volgens het kabinet niet alleen voor de regio, maar voor het hele land van belang.

In vergelijking met de eerdere plannen is in de komende taakverdeling tussen de stadsprovincie en de gemeenten weinig veranderd. Wel is besloten dat de toekomstige Commissaris van de Koningin niet de bevoegdheid krijgt openbare manifestaties te verbieden. Burgemeesters blijven daarvoor verantwoordelijk.

Het kabinet liet gisteren weten dat de vorming van de stadsprovincie Rotterdam en de opdeling van de stad het resultaat is geworden van “een moeilijke afweging”. Uit overleg met bestuurders, maatschappelijke groeperingen en andere betrokkenen bleek dat wel iedereen voor de vorming van een 'sterke' stadsprovincie was, maar dat de meningen over de verdeling van Rotterdam zwaar uiteen liepen. Omliggende gemeenten dreigden hun medewerking aan de vorming van een stadsprovincie op te zeggen, als Rotterdam zelf niet kleiner zou worden. Daarom draagt het kabinetsbesluit het karakter van een compromis, aldus Kok.

De nieuwe indeling betekent dat de gemeente Rotterdam wordt teruggebracht binnen zijn vooroorlogse grenzen en nog ruim 400.000 inwoners zal tellen.

Het kabinet moet nog een besluit nemen over de vorming van stadsprovincies rond Amsterdam en Den Haag. Het heeft eerder laten weten dat het ervan uitgaat dat ook deze regio's zullen worden heringedeeld. Een besluit van de gemeenteraad voor de opsplitsing van Amsterdam werd in mei dit jaar weggestemd bij een referendum. Het stadsbestuur heeft zich daarna op het standpunt gesteld dat Amsterdam niet mag worden opgesplitst voor de regionale samenwerking.