Foto

Foto: AMSTERDAM - Bij wijze van reclamestunt is het Leidseplein gisteren ondergesneeuwd. Door stikstof aan water en lucht toe te voegen, het mengsel te koelen tot min 20 graden kan met een kanon echte sneeuw naar buiten worden geblazen. (Foto NRC Handelsblad / Maurice Boyer)