Bisdom

Naar aanleiding van artikel 'Bisdom ontslaat pater' (NRC Handelsblad, 6 oktober) het volgende. Pater Vervooren is niet het eerste slachtoffer van een kleine groep vooraanstaanden . Zij terroriseren met de leuze: 'Wij zijn de Kerk', een hele gemeenschap. Het wordt tijd voor een echte dialoog waarbij met respect naar elkaar wordt geluisterd. Niet alleen enkele 'waanwijzen' moeten het voor het zeggen hebben, maar ook de gewone gelovigen.

De dictatuur die heerst sinds het Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout heeft nu lang genoeg geduurd. Helaas veroorzaakt zij nog steeds veel verdriet bij de meerderheid van de gewone gelovigen, die samen Kerk willen zijn.

Geen machtswellust van enkelen, maar dienstbaarheid aan allen die samen met en door Christus kerk willen zijn!

    • Corien Holleman