Besturen in KNSB kruisen weer degens

AMERSFOORT, 14 OKT. Het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond wil dinsdag in een onderhoud met het sectiebestuur hardrijden langebaan nagaan of er nog wel een vruchtbare samenwerking mogelijk is met twee leden van dat college, voorzitter Johan Grobbée en Jan Augustinus. Het tweetal werd op 6 april door het bestuur ontslagen, maar de geschillencommissie besliste deze week dat er een procedurefout is gemaakt aangezien beide voorafgaand aan het congé niet zijn gehoord. Op grond daarvan mochten Grobbée en Augustinus terugkeren in het sectiebestuur.

Aanvankelijk, in een vergadering van afgelopen dinsdagavond, besloot het bestuur te streven naar een normale zakelijke verhouding. Naar aanleiding van uitlatingen in de media wil het college opnieuw een gesprek met het sectiebestuur. Johan Grobbée noemde secretaris Van Walsum van het dagelijks bestuur een leugenaar en constateerde dat het hoofdbestuur heeft “geblunderd”. Dit bestuur stapte overigens in navolging van het sectiebestuur op, exclusief Jan Charisius. Mr. Arnoud van Walsum neemt tot de ledenvergadering op 9 december de lopende zaken waar. Wim Schenk is kandidaat-voorzitter.

Het hoofdbestuur van de KNSB wijst er vandaag in een nieuwsbrief aan de leden op dat er van enige rehabilitatie van het ontslagen duo geen sprake is omdat de geschillencommissie onder leiding van ex-rechtbankpresident Van Slooten niet inhoudelijk op de problematiek is ingegaan. De vijandelijke houding van Grobbée en Augustinus is de afgelopen dagen in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bestuurders van de bond. “Als zij doorgaan met oorlogvoeren hebben we een probleem”, meent Van Walsum nog relativerend. “Het sectiebestuur zal dan toch aan het korste eind trekken. Het lijkt erop of men een aparte liga nastreeft. Dat zullen wij nooit toestaan. Als er geen basis is voor enige samenwerking zullen er desnoods harde maatregelen moeten worden genomen.”

Ook directeur Jurjen Osinga heeft zich ernstig gestoord aan de uitlatingen van de teruggekeerde bestuurders. Hij zegt “des duivels” te zijn en “diep bedroefd”. En ook: “Je kan over Van Walsum veel zeggen maar ik heb hem nooit op een leugen kunnen betrappen. Zo gaan we niet met elkaar om. Ik kan me niet voorstellen dat wij nog door één deur kunnen gaan.” De slepende affaire wordt dinsdag vervolgd.