'Wildgroei aan regels verlamt bedrijven in EU'

BRUSSEL, 13 OKT. Een overvloed aan regels - nationaal en Europees - verhindert dat de industrie in de Europese Unie het goed kan opnemen tegen haar concurrenten in Japan en de Verenigde Staten.

Dit blijkt uit een diepgaand onderzoek onder 2.500 ondernemingen dat UNICE, de organisatie van werkgevers in de EU, gisteren in Brussel heeft gepubliceerd.

UNICE, waarbij het Nederland verbond van werkgevers (VNO) is aangesloten, wil met de studie aan het licht brengen wat de oorzaken zijn van het zwakkere concurrentievermogen van Europa's bedrijven. De ondervraagden geven aan vooral problemen te hebben met zowel de overvloed als de ingewikkeldheid van de regels op het gebied van belastingen en administratie (77 procent van de bedrijven), de arbeidswetten (70 procent) en het milieu (57 procent).

Ook de voortdurende verandering in de regelgeving en de verschillende standaarden in de lidstaten bezorgen de bedrijven veel moeilijkheden. Het onderzoek rekent af met het fabeltje dat vooral de wetten die Brussel opstelt een slechte invloed hebben. Nationale en regionale regelgeving veroorzaken het leeuwedeel van de moeilijkheden waarmee de industrie kampt.

De gevolgen zijn hogere kosten, minder flexibiliteit en tijdsverlies bij het management. De overvloed aan regels werkt bovendien niet alleen negatief op de concurrentiekracht van Europa's industrie, maar belemmert ook vernieuwing en verbetering van de produktie en is slecht voor de werkgelegenheid, constateert UNICE.

De werkgeversorganisatie pleit daarom voor een grootscheepse hervorming van de bestaande regelgeving, waarin de Europese Unie het voortouw moet nemen. De regels - Europese, nationale en regionale - moeten stevig onder de loep genomen worden om te bezien of ze wel het beoogde effect hebben. Zijn ze door deze zeef heen, dan moeten regeringen en de Europese Commissie bekijken of er geen alternatieven of vereenvoudigingen mogelijk zijn.

Voor alles moet er volgens UNICE een mentaliteitsverandering komen. Politici grijpen nog te veel naar wetgeving om het bedrijfsleven te sturen, terwijl die vaak een negatief effect hebben op werkgelegenheid, groei en concurrentievermogen. Dat is niet alleen slecht voor de betrokken bedrijven, maar ook voor de consumenten en Europa's economie in het algemeen, zo verklaarde UNICE-voorzitter François Perigot.

Werkgeversvoorzitter Rinnooy Kan van VNO/NCW gaf vanmorgen als voorbeeld de regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. “Het gaat hier om heel belangrijke zaken, waarvoor uiteraard regels moeten bestaan. Het probleem is echter dat deze regels vaak inconsequent zijn, met elkaar in tegenspraak zijn en bovendien bijzonder onduidelijk.” Rinnooy Kan was lid van een onderzoekscommissie van de Europese Unie die in juli van dat jaar eveneens een oerwoud aan ingewikkelde regels rapporteerde. (ANP)