Werkloosheid daalt 4000 per maand

DEN HAAG, 13 OKT. De werkloosheid blijft dalen. In het derde kwartaal was het aantal geregistreerde werklozen 453.000, 7 procent van de beroepsbevolking. Een jaar geleden lag dat percentage nog op 7,5. De daling van het aantal werklozen ligt sinds begin dit jaar op ongeveer 4000 per maand.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend gerapporteerd. De werkloosheid onder jongeren ontwikkelt zich gunstig. In de vier grote gemeenten blijft de werkloosheid hoog.

Vergeleken met het tweede kwartaal was het aantal werklozen de afgelopen drie maanden 7000 hoger (gemiddeld 453.000 geregistreerden zonder baan). Door de instroom van schoolverlaters is echter een stijging van de werkloosheid tussen het tweede en derde kwartaal met achttienduizend gebruikelijk. Als de seizoeninvloed buiten beschouwing wordt gelaten is de werkloosheid dusmet 11.000 gedaald.

Over een langere periode bezien heeft de werkloosheid een licht dalende tendens, aldus het CBS. Vanaf begin dit jaar bedraagt die daling, afgezien van seizoensinvloeden, zo'n 4000 per maand. Door deze daling was het aantal werklozen in het derde kwartaal 30.000 lager dan in dezelfde periodevorig jaar. De werkloosheid daalt nu in hetzelfde tempo als begin jaren negentig. Toen was er op de arbeidsmarkt een hoogconjunctuur.

De daling van het aantal geregistreerde werklozen is het sterkst in de provincies Noord-Brabant en Limburg. In deze twee provincies samen waren in het derde kwartaal vijftienduizend minder mensen werkloos dan een jaar geleden. In Overijssel, Flevoland en Gelderland nam het aantal werklozen af met twaalfduizend. In de overige provincies veranderde de werkloosheid weinig.

Onder jongeren tot 25 jaar daalde de werkloosheid ten opzichte van het derde kwartaal in 1994 met 21.000. Zij nemen daarmee het grootste deel van de afname voor hun rekening. Van de jongeren in de beroepsbevolking is nu 9 procent werkloos. Dat is weliswaar nog steeds hoger dan het landelijk percentage van zeven, maar het verschil is aanzienlijk kleiner geworden. In 1994 wasde werkloosheid onder jongeren namelijk nog elf procent, tegen 7,5 procent landelijk. Onder 25- tot 35-jarigen werden 8000 werklozen minder geteld dan in dezelfde periode van het vorig jaar. In de leeftijdsgroep boven de 35 jaar bleef de werkloosheid vrijwel stabiel.