Uitgifte 10-jarige staatslening

De minister van financiën gaat over tot uitgifte van een 10-jarige lening 1995 per 15 november 2005 met een rentecoupon van 6,75 procent. De inschrijving, via erkende commissionairs en banken, staat met ingang van maandag 16 oktober open tot nadere aankondiging. Storting dient te geschieden op 15 november 1995. Gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is niet toegestaan.

De inschrijving heeft plaats volgens het toonbanksysteem. De koers van uitgifte wordt dagelijks vastgesteld en is doorlopend aan te passen.

Het percentage van 6,75 is conform de verwachting. “De vorige lening met een coupon 7 van procent noteerde gisteren bij het slot van de handel een rendement van 6,67 procent. Dus was een coupon van 6,5 procent niet haalbaar”, verklaarde een handelaar.

Deze emissie is de negende die is bestemd voor de dekking van de financieringsbehoefte van het Rijk in 1995. Die behoefte wordt geraamd op 55,3 miljard gulden. Hiervan is thans 42,65 miljard gulden gedekt door de uitgifte van openbare leningen en 2,4 miljard gulden door de uitgifte van DTC's (Dutch Treasury Certificates), kortlopend schuldpapier van de staat. Per saldo moet de staat in 1995 dus nog 10,25 miljard gulden lenen. Niet verwacht wordt dat met de aangekondigde uitgifte dit bedrag geheel zal worden geïncaseerd. Daarom zal vermoedelijk half november het restant worden binnengehaald door de inschrijving op een bestaande lening te heropenen.

Voorts kan worden verwacht dat de Agent van Financiën traditiegetrouw ook dit jaar begin december nog een lening zal uitgeven, waarvan de storting in januari zal geschieden, bedoeld voor de financieringsbehoefte van het komende jaar.

Voor 1996 valt de financieringsbehoefte van het Rijk aanmerkelijk lager uit. Het feitelijke tekort wordt in de in september verschenen Miljoenennota geraamd op 19,4 miljard gulden. Daarnaast vergen de aflossingen op de staatsschuld in 1996 een bedrag van 19,7 miljard. Als volgend jaar geen sprake is van vervroegde aflossingen op uitstaande staatsschuld, dan zal de financieringsbehoefte uitkomen op 39,1 miljard gulden.