Tweede Kamer gaat akkoord met ecotax

DEN HAAG, 13 OKT. De Tweede Kamer heeft gisteren de energieheffing op gas en electriciteit gefiatteerd.

De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 en de oppositiefracties GroenLinks, RPF, SGP, en GPV stemden voor de wet. Op aandringen van de fracties van PvdA en D66 is in de wet de mogelijkheid gecreërd om via een algemene maatregel van bestuur de heffing ook te laten gelden voor grootverbruikers tot een maximum van 50.000 kilowattuur. Volgend jaar wordt van deze mogelijkheid nog geen gebruik gemaakt. De maatregel moet als een stok achter de deur fungeren bij het maken van meerjarige afspraken met grootverbruikers over energiebesparing.

Ondernemingen die met de overheid een convenant hebben gesloten over energiebesparing worden bij algemene maatregel van bestuur gevrijwaard van de energiebelasting.

De energiebelasting levert volgend jaar 1,1 miljard gulden op en wordt gecompenseerd door een pakket van lastenverlichting. Het kabinet wil de overheid burgers en bedrijven aansporen tot energiebesparing zonder dat de lastendruk toeneemt.

Het kabinet heeft de toezegging gedaan dat de wet na een jaar wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt onder meer gekeken naar de effecten op het milieu, de concurrentiepositie en de koopkracht.

Tijdens het debat zei minister Wijers (economische zaken) dat hij met Shell en Esso heeft gesproken over de 30 miljoen gulden die de oliemaatschappijen incasseren als gevolg van de introductie van de energieheffing. Dit is een gevolg van het contract van begin jaren zeventig tussen de NAM (Shell en Esso) en de Nederlandse staat. In dit contract is bepaald dat de staat 5 procent ontvangt van de opbrengst van het zogenoemde Groninger veld. Wanneer er een algemene energieheffing wordt ingevoerd ontvangen Shell en Esso 5 procent. Met name de woordvoerders van GroenLinks en de Socialistische Partij uitten felle kritiek op deze gang van zaken.