Teddy

(Dialoog bij een doos kleurpotloden)

Waarom is

Je bruine kleurpotlood

Zoveel korter dan de andere?

Omdat ik zoveel Teddyberen teken.

Ik ben het over de meeste kwesties met Joesoef Isak eens, ook wat Soekarno betreft; wanneer hij bijvoorbeeld schrijft: 'Ik wil niet beweren dat met een Nederlandse keuze voor Sukarno Indië veilig en wel terecht zou zijn gekomen in de schoot van het 'Moederland'. Zeker niet. Maar Nederland had met Sukarno het hart van het Indonesische volk kunnen winnen, wat heel belangrijk zou zijn geweest als basis voor een soliede vriendschappelijke verhouding.' (De Volkskrant, 16-8), dan ben ik het hartstochtelijk met hem eens; zó had het moeten gebeuren en het lag niet aan Soekarno dat het niet zo is gegaan; zo heb ik er zelf ook altijd over geschreven (zie o.a. Het Oost-Indisch kampsyndroom, bladzijde 22). Maar respect voor Soekarno als grondlegger van de Indonesische natie impliceert niet de kritiekloze aanvaarding van latere Soekarno-bedenksels als 'Geleide Democratie'. Ik verwijt Soekarno niet dat hij anti-Nederlands was, en zeker niet een Nederland vertegenwoordigd door figuren als Joseph Luns. Nee, ik verwijt hem dat hij in latere jaren steeds ondemocratischer, steeds megalomaner en steeds onverantwoordelijker werd. Ik verwijt hem dat hij Indonesië naar de haaien heeft geholpen: ik ben er van overtuigd dat er nu geen Nieuwe Orde in Indonesië zou zijn als het regime van Soekarno democratischer was geweest.

Dit was de plaats waar paarden paarden.

    • Rudy Kousbroek