PUGWASH-CONFERENTIES; Beraad over vrede

De organisatie van de Pugwash-conferenties werd in 1955 in het leven geroepen om geleerden uit alle delen van de wereld elkaar regelmatig te laten ontmoeten voor beraad over vraagstukken van vredeshandhaving. De eerste bijeenkomst had plaats in 1957 te Pugwash in Canada.

De conferenties hadden tot doel de wereld te doordringen van het gevaar van atoomenergie. In de Verenigde Staten worden de ontmoetingen ook wel aangeduid als Conferences on Science and World affairs.

De conferenties komen voort uit een initiatief van Bertrand Russel, dat krachtig werd ondersteund door Rotblat. Het Russel-Einstein Manifest (door Einstein twee dagen voor zijn dood ondertekend) deed een beroep op de mensheid om conflicten niet langer door oorlog te beslechten. De gedachte hierbij was dat oorlogen zich zeker tot nucleaire oorlogen zouden ontwikkelen, die het menselijke leven op aarde zouden vernietigen.

De eerste ontmoeting in Pugwash had plaats op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Er namen geleerden, voor het merendeel kernfysici, uit de hele wereld aan deel. Als bijkomend doel werd een beter contact tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie nagestreefd.

Later breidde het gespreksonderwerp zich uit tot armoede- en ontwikkelingsvraagstukken, grondstoffenschaarste, de energieproblematiek en het probleem van overbevolking. De Pugwash-conferenties werken via landencomité's. In Nederland is onder anderen de voormalige diplomaat E.J. Korthals Altes lid.