Pas verschenen; poezie; Herman Portocarero Ignis Perennis. Het eeuwige vuur

Uitg. Manteau, 57 blz., ƒ 32,50

Gedichten en korte verhalen van de Belgische ambassadeur in Cuba, over rellen en rituelen in een tropische stad.