Nuis wil één centrale directie publieke omroep

ROTTERDAM, 13 OKT. Staatssecretaris Nuis (media) wil de publieke omroepen dwingen tot het vormen van een centrale directie voor de drie publieke zenders. Dit moet voor volgend jaar september wettelijk zijn geregeld.

Dit heeft Nuis gisteren in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Het huidige NOS-bestuur, waarin de voorzitters van de omroepverenigingen zitten, krijgt in de toekomst alleen nog maar een toezichthoudende taak. Nuis wil de nieuwe organisatiestructuur wettelijk vastleggen. In november brengt Nuis het wetsvoorstel in de ministerraad, waarna het begin volgend jaar naar de Tweede Kamer gaat.

De voorstellen die een meerderheid van het NOS-bestuur vorige maand deden, gaan Nuis niet ver genoeg. Een meerderheid van het NOS-bestuur wil alleen maar 'zendercoördinatoren' aanstellen die beperkte bevoegdheden krijgen over de uitzendschema's van de omroepen. Zij willen verder dat iedere omroep zijn zendmachtiging houdt. De omroepen op het derde net (VARA, VPRO, NPS en RVU) namen een eigen standpunt in. In een afzonderlijke brief aan de staatssecretaris pleitten zij voor één zendmachtiging voor een centrale omroeporganisatie. Maar dit plan is volgens Nuis niet op korte termijn te realiseren.

In zijn 'Mediabrief' van mei dit jaar gaf Nuis al aan dat hij vanaf 2000 de zendmachtiging niet meer per omroep maar per net wil gaan verstrekken. Verder schreef hij het dat het NOS-bestuur zich moet beperken tot het waken over de identiteit van de omroepverenigingen. De dagelijkse leiding moet zij overlaten aan een professionele organisatie. Verder pleitte Nuis toen voor een vergaande coördinatie tussen de drie publieke zenders en een duidelijker profiel voor alle radio- en televisiezenders.

Een commissie van onafhankelijke deskundigen gaat binnenkort onderzoeken wat de toekomstmogelijkheden zijn voor het publiek bestel. Vandaag zal Nuis M. Verwers als voorzitter voor deze commissie voordragen aan de ministerraad. Verwers is oud-bestuursvoorzitter van uitgeverij Wolters-Kluwer. Hij staat bekend als een voorvechter van nieuwe media. De commissie die hij moet gaan voorzitten zal haar onderzoek richten op de taak en vorm van de publieke omroep, het aantal netten en de wijze van financiering.

De publieke omroepen hebben tot het jaar 2000 een zendtijdconsessie. Daarna moet het publiek bestel volgens Nuis worden vervangen door een organisatie die beter in staat is de strijd met de commerciële omroepen aan te gaan.