Inschrijving op aandelen van KPN verloopt goed

ROTTERDAM, 13 OKT. De inschrijving door particulieren op de tweede tranche aandelen Koninklijke PTT Nederland (KPN) verloopt goed. Opmerkelijk is dat de 'traditionele serieuze beleggers', die actief in aandelen handelen, de meeste belangstelling vertonen.

Dat zegt een woordvoerder van ABN Amro, leider van het bankensyndicaat dat de emissie begeleidt. De korting van 2,50 gulden die de overheid gunt op de eerste honderd aandelen die een particulier koopt, blijkt niet te leiden tot massale animo van minder ervaren beleggers. “De knakenjagers die uit zijn op snelle winst zijn in de minderheid”, aldus ABN Amro.

Precieze cijfers kan ABN Amro overigens niet geven. De inschrijving op aandelen KPN is deze week begonnen en duurt tot vrijdag 20 oktober. Inmiddels heeft ABN Amro een promotietour in Europa langs institutionele beleggers afgerond. Gisteren zijn de zogeheten 'raodshows' van KPN in de Verenigde Staten van start gegaan om het aandeel ook daar onder de aandacht te brengen.

Beleggers laten zich volgens ABN Amro weinig gelegen liggen aan het negatieve rapport van Robert Flemings. Deze gerenommeerde Britse effectenbank, die ING adviseerde bij de overname van Barings, meent dat beleggers er goed aan doen niet in te tekenen op de introductie van de tweede tranche aandelen Koninklijke PTT Nederland (KPN). Als de koers de komende dagen inzakt, meent Robert Flemings, zijn aandelen KPN de komende maanden waarschijnlijk goedkoper op de beurs te krijgen.

De korting voor particulieren kan de analisten van Flemings niet vermurwen. Een van hen, Laurence Heyworth, acht een koers van 50 gulden reëel. Rond het middaguur noteerde KPN 55,40, een dubbeltje lager dan het slot van gisteren.

Daarentegen meent effectenbank Labouchere, onderdeel van Aegon, dat de aandelen bij de huidige beurskoers juist wel attractief zijn. Vooral voor particulieren, wegens de korting en het wegvallen van provisiekosten.

Beleggers hechten momenteel veel waarde aan analistenrapporten. De meeste Nederlandse banken en commissionairs maken deel uit van het syndicaat dat de herplaatsing uitvoert. Zij mogen gedurende de inschrijvingsperiode en de weken daaraan voorafgaand geen rapporten publiceren, omdat dit de koersvorming mogelijk negatief kan beïnvloeden. Labouchere is een van de weinige Nederlandse banken die geen deel uitmaken van het herplaatsingssyndicaat.

Volgens Heyworth is onder beleggers een wijdverspreide opvatting dat KPN “saai maar goedkoop is”. Wat de saaiheid betreft, schrijft hij dat er weinig kans bestaat dat de koers de komende jaren zal stijgen. Met name na 1998, als het monopolie van PTT Telecom op het telefoonverkeer wegvalt, zal KPN steeds meer moeten leunen op de resultaten van PTT Post, aldus Heyworth.

De Britse analist meent dat er bij beleggers veel te weinig aandacht is voor een kijk op een toekomst waarin de resultaten onder druk komen te staan. Het aandeel KPN mag relatief goedkoop zijn ten opzichte van andere Europese telecombedrijven, volgens de onderzoeker zegt dat weinig omdat de hele sector overgewaardeerd is.

Labouchere-analist Peter Wortel vindt het KPN-aandeel op lange termijn wel aantrekkelijk. Positieve punten: de goede winstgevendheid van PTT Post en PTT Telecom, de sterke internationale positie via onder meer deelname in Unisource, ongevoeligheid voor conjuncturele schommelingen en de sterke financiële positie. Daarentegen vergen nieuwe activiteiten de komende jaren aanzienlijke aanvangsinvesteringen, is de internationale concurrentie fors en zal het bedrijf de komende jaren de nodige reorganisatiekosten moeten slikken. Ook is KPN volgens Wortel ten opzichte van internationale concurrenten relatief klein.