'Harde sanering bij staal in EU nodig'

BEVERWIJK, 13 OKT. De Europese staalindustrie is gedoemd opnieuw in elkaar te storten wanneer geen harde sanering wordt doorgevoerd. Dat heeft voorzitter R. Stone van CASTer, het samenwerkingsverband van Europese staalregio's, gisteren gezegd.

“We houden onszelf voor de gek als we denken dat de problemen zijn opgelost. Ze worden simpelweg gemaskeerd door een normale conjuncturele opleving in de staalindustrie”, zei Stone op de conferentie van CASTer die deze week in Beverwijk wordt gehouden. Essentieel voor de overleving van de bedrijfstak is een nauwere samenwerking tussen de staalgebieden in Europa.

Het wil echter nog niet erg vlotten met de samenwerking tussen de staalregio's in Europa. Vorig jaar trok de Europese Commissie haar eigen saneringsplan voor deze sector in omdat de betrokken concerns de overcapaciteit niet wilden terugdringen. Maar ook initiatieven van plaatselijke overheden om de problemen gezamenlijk te lijf te gaan, lijken niet van de grond te komen.

Dat bleek uit de woorden van topambtenaar E. Landaburu van de Europese Commissie. Van de bijna tachtig recente subsidieaanvragen voor het Resider-programma, een Europees fonds dat projecten in staalregio's ondersteunt, had geen enkele te maken met het uitwisselen van regionale ervaringen, een belangrijke voorwaarde.

In Nederland is de regio rond Beverwijk de afgelopen jaren bovenmatig getroffen door de problemen in de staalindustrie. Bij Hoogovens en zijn toeleveranciers verdwenen duizenden banen, waardoor de werkloosheid in de IJmond naar verhouding sterk is opgelopen.

Veel hoop op het terugkeren van (veel) werk in deze bedrijfstak is er dan ook niet. Zelfs bij de huidige groei is er sprake van banenverlies, zoals Hoogovens dit jaar laat zien. In geheel Europa gingen de afgelopen twintig jaar 500.000 van de - toen nog - 800.000 banen in deze sector verloren. “En deze ontwikkeling gaat door”, zei directeur D. von Hülsen van de verenigde Europese staalbedrijven Eurofer.

Von Hülsen noemde het in het grootste belang van de staalregio's om de huidige monocultuur te doorbreken en ook werkgelegenheid in andere bedrijfstakken te stimuleren. In de IJmond is daarvoor inmiddels een Europees subsidiepotje (37 miljoen gulden) beschikbaar, voor bij voorbeeld stimulering van ontwikkeling van bedrijfsterreinen op het omvangrijke Hoogovens-complex.

De korte-termijnbelangen van aandeelhouders kunnen een actieve, regionale industriepolitiek echter bemoeilijken, zei commissaris van de koningin Van Kemenade. Inmiddels is in Europa nog maar 15 procent van deze ondernemingen in overheidshanden. Nog niet zo gek lang geleden lag dit percentage nog boven de 50. (ANP)