Gijsen benoemd tot bisschop in IJsland

ROERMOND, 13 OKT. De vroegere bisschop van Roermond monseigneur J.M. Gijsen (63) is door paus Johannes Paulus II benoemd tot apostolisch administrator van het bisdom Reykjavik. In die hoedanigheid mag hij zich bisschop noemen van alle 2.600 katholieken die verdeeld over vier parochies in IJsland wonen. De benoeming is gisteren door het bisdom Roermond bekendgemaakt.

Gijsen heeft op de dag van zijn benoeming voor het eerst voet op IJslandse bodem gezet. Volgens de woordvoerder van het bisdom Roermond is het eiland voor hem toch geen onbekend terrein, omdat hij het kent uit verhalen van zijn oudoom mgr. M. Meulenberg, die tot 1942 het vicariaat Reykjavik leidde.

Het lutherse IJsland is voor rooms-katholieken een missiegebied, dat van oudsher overwegend door Limburgse missionarissen werd verzorgd. In de jaren zestig werd de omvorming van het vicariaat Reykjavik tot een bisdom voorbereid door aartsbisschop J. Theunissen en werd een andere Limburger, mgr. J. Frehen, tot eerste bisschop benoemd. De katholieke kerk heeft overigens weinig wortel geschoten in IJsland. Slechts één procent van de bevolking is katholiek. Zij kunnen een beroep doen op één katholieke school, één katholiek ziekenhuis en tien priesters.

Monseigneur Gijsen legde in januari 1993 van de ene dag op de andere zijn ambt neer. Als officiële reden voor zijn plotselinge vertrek werd de slechte toestand van zijn gezondheid aangevoerd, maar in kerkelijke kringen werd aangenomen dat de ernstig verstoorde relaties in het bisdom de werkelijke oorzaak van het overhaaste vertrek waren. Gedurende de 22 jaar dat hij het bisdom leidde heeft hij zich nooit kunnen ontdoen van het odium dat hij was benoemd door behoudende krachten in Rome die de progressieve katholieke kerk in Nederland weer in het gareel wilden krijgen.

Sinds zijn aftreden woonde mgr. Gijsen in een nonnenklooster in het Oostenrijkse plaatsje Walpertsdorf, waar hij tot rector was benoemd. Begin dit jaar meldde hij zich weer in Roermond bij zijn opvolger, mgr. Wiertz, met de mededeling dat hij geheel hersteld was en zich weer beschikbaar stelde. Mogelijk heeft hij toen de benoeming in Reykjavik ter sprake gebracht. De bisschopszetel daar was vorig jaar vacant gekomen door het overlijden van zijn voorganger, mgr. A.J. Jolson.