Geen steun voor boeren die nooit winst maken

DEN HAAG, 13 OKT. Minister Van Aartsen (landbouw) wil geen extra geld uittrekken voor landbouwbedrijven die voortdurend verlies lijden. Dit zei Van Aartsen gisteren in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de landbouwbegroting.

Een Kamermeerderheid had hem eerder in de week om die extra steun gevraagd. Boeren en tuinders die “tijdelijk in een dal zitten” zullen wel meer mogelijkheden tot belastingaftrek krijgen, aldus Van Aartsen. In de begroting staat dat voor de land- en tuinbouw de lastenverlichting in 1996 in totaal bijna 380 miljoen zal bedragen.

Van Aartsen staat een liberaal beleid voor, gericht op versterking van de marktwerking in de landbouwsector. Bedrijven moeten zich op eigen kracht staande kunnen houden, met minder subsidie dan nu. Volgens de minister is het “alle hens aan dek” om de sector gereed te maken voor de volgende eeuw. Voor bedrijven die in een “structurele verliessituatie” zitten is een fiscale lastenverlichting volgens de minister daarom “niet de oplossing”. “Het is de vraag of andere maatregelen wel soelaas zouden bieden. Op een gegeven moment houdt het op”, aldus Van Aartsen. CDA-Kamerlid Van Ardenne-van der Hoeven vindt de door Van Aartsen voorgestelde lastenverlichting “onvoldoende”. Zij vindt dat ook bedrijven met een slechte inkomenspositie moeten profiteren van de fiscale voordelen. De andere fracties namen wel genoegen met het antwoord van de minister.

'Biologische' boeren kregen van de minister de toezegging dat de jaarlijkse extra subsidie voor biologische bedrijven verhoogd zal worden van dertigduizend gulden naar vijftigduizend gulden per jaar.