Bedrijven krijgen meevaller fiscus

DEN HAAG, 13 OKT. Staatssecretaris Vermeend (financiën) wil de administratie die bedrijven moeten uitvoeren voor de belastingdienst vereenvoudigen. De kosten van de fiscale administratie zouden met 700 miljoen gulden per jaar kunnen dalen.

Vermeend schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. De vereenvoudigingsmaatregelen zijn opgenomen in het rapport van de Commissie Vermindering Administratieve Verplichtingen. Deze commissie stond onder leiding van topambtenaar Van Lunteren van Financiën en bestond uit belastingambtenaren en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Door invoering van een zogeheten integraal electronisch/digitaal systeem voor het verkeer tussen belastingdienst en ondernemers kan nog eens een extra besparing op de administratieve lasten worden gerealiseerd van enkele honderden miljoenen guldens. In totaal kan de besparing oplopen tot ruim één miljard gulden. De commissie Van Lunteren doet de volgende voorstellen: De administratieve rompslomp die voortvloeit uit de beperkte fiscale aftrekregelingen voor zogenoemde gemengde kosten (onder andere kosten voor congressen, seminars) brengt voor ondernemers aanzienlijke administratieve lasten met zich mee. De commissie stelt voor deze regelingen te laten vervallen en ten dele te financieren door een stroomlijning van de heffings- en invorderingsrente; de vergoeding die moet worden betaald bij het niet op tijd voldoen aan de fiscale verplichtingen. Samen met de voorstellen voor de voorlopige aanslagregeling kan een besparing op de administratieve lasten ruim 150 miljoen per jaar opleveren.

Voorgesteld wordt om in de administratie van werkgevers met één tariefgroep te volstaan en de belastingdienst te belasten met de uitvoering van de andere tariefgroepen. Hiermee vervalt de voor werkgevers bewerkelijke administratie van de verschillende tariefgroepen in de loonbelasting.Deze vereenvoudiging levert een administratieve lastenverlichting op van circa 120 miljoen per jaar.

De wettelijke bewaarplicht voor fiscale stukken van tien jaar leidt tot administratieve lasten “en stofnesten”. De commissie stelt een maximale termijn voor van zeven jaar. Daarmee kan een besparing op de administratievelasten worden gerealiseerd van circa 140 miljoen gulden.

De fiscale loonstaat voor werkgevers met de vele kolommen drijft volgens de commissie menig loonadministrateur tot wanhoop. De commissie stelt voor deze te vereenvoudigen, waardoor een administratieve lastenverlichting wordt gerealiseerd van bijna 190 miljoen gulden.