Amerikaanse rederij Lykes in surséance

ROTTERDAM, 13 OKT. De Amerikaanse rederij Lykes Bros. Steamship Co. heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf is niet in staat zijn schulden aan Japanse crediteuren terug te betalen.

Lykes, gevestigd in Tampa, Florida, is een van de grootste Amerikaanse rederijen. Het vroeg woensdag bescherming aan volgens hoofdstuk elf van de Amerikaanse federale faillissementswet. De surséanceregeling staat het bedrijf toe de lopende zaken voort te zetten terwijl het een terugbetalingsregeling opstelt.

Lykes zegt problemen te hebben met het terugbetalen van een lening van 150 miljoen dollar aan Japanse schuldeisers. Het bedrijf was de lening elf jaar geleden aangegaan om de aankoop van vier nieuwe schepen te financieren. Door de koersstijging van de Japanse yen zijn de rentelasten op de lening sterk gestegen. Sinds Lykes het geld leende, heeft de dollar ongeveer tweederde van zijn waarde ten opzichte van de yen, verloren. Hierdoor moest de reder meer dollars reserveren voor de rentelasten, die in yens betaald worden.

Volgens Lykes heeft de Griekse onderneming Forum Maritimes toegezegd een bedrag van tien miljoen dollar ter beschikking te stellen. Lykes onderhandelt met Forum om een joint venture te vormen. Deze samenwerking moet de basis vormen van Lykes financiële reorganisatieplan, waarmee de reder de Japanse schuldeisers tevreden wil stellen.

Eerder dit jaar kondigde Lykes al een herstructurering aan die de onderneming concurrerender moet maken. Dit plan was nodig om tegen het jaar 1997 niet meer afhankelijk te zijn van overheidssubsidies. De herstructurering behelst onder meer een verandering van het kantorennetwerk en de vervanging van oude schepen door nieuwe.