Het nieuws van 13 oktober 1995

VNO wil met FNV kleinere rol overheid

DEN HAAG, 13 OKT. Werkgeversvoorzitter A. Rinnooy Kan pleit voor een “systeemschok” in de sociale zekerheid die verder gaat dan de herziening van de WAO in 1991. Met FNV-voorzitter J. Stekelenburg wil Rinnooy Kan de kabinetsplannen voor afschaffing van de Ziektewet tegenhouden. Rinnooy Kan en Stekelenburg zeggen dit in vraaggesprekken met deze krant.

Komende maandag vindt het najaarsoverleg tussen kabinet, werkgevers en werknemers plaats in de Stichting van de Arbeid. Partijen zijn het eens over zaken die daarbij aan de orde moeten komen. De sociale partners hebben hierover afgelopen week een verklaring opgesteld, waarop minister Melkert (sociale zaken) welwillend heeft gereageerd. Achter de façade van een rustig najaarsoverleg gloren echter grote tegenstellingen. De voorzitter van de Vereniging VNO-NCW, de grootste werkgeverscentrale, pleit voor een ministelsel waarbij de rol van de overheid bij de sociale zekerheid sterk wordt teruggedrongen. Volgens Rinnooy Kan is het “onafwendbaar” dat in de toekomst een groter deel van de sociale zekerheid onderdeel uitmaakt van het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgevers en werknemers.

FNV-voorzitter J. Stekelenburg is het met Rinnooy Kan eens “dat vakbeweging en werkgevers een grotere rol gaan spelen dan nu nog het geval is”. Ook Stekelenburg heeft kritiek op minister Melkert. “Ik vind het vreemd dat het kabinet blijft vasthouden aan haar weg”, aldus Stekelenburg. De afschaffing van de Ziektewet, die het kabinet voor 1 januari aanstaande wil doorvoeren, moet volgens Stekelenburg en Rinnooy Kan worden uitgesteld. Zij menen daarvoor voldoende steun te hebben van een meerderheid in het parlement.

Dat er in enkele bedrijfstakken fondsen zijn die bij elkaar honderden miljoenen guldens niet hebben uitgegeven aan extra werkgelegenheid en scholing wijt Rinnooy Kan aan een “teleurstellende respons van werklozen”. “Ik ben er op diverse plaatsen zelf bij betrokken geweest”, aldus Rinnooy Kan. De werkgeversvoorman erkent dat het moeilijk is om plannen voor extra werkgelegenheid precies toe te snijden op de wensen van langdurig werklozen. In de bouw beschikt een scholingsfonds daardoor over een reserve van ongeveer 30 miljoen gulden. In andere bedrijfstakken gaat het al snel om bedragen van rond de 5 miljoen gulden.