Veehouders roepen op tot boycot van Albert Heijn

ROTTERDAM, 12 OKT. Veehouders uit Gelderland hebben vandaag opgeroepen Albert Heijn te boycotten, omdat dit bedrijf geen Nederlands rundvlees meer wil verkopen.

De CDA-fractie in het Europees Parlement heeft aan de Europese Commissie vragen gesteld over het besluit van Albert Heijn.

AH zal vanaf februari geen Nederlands rundvlees meer leveren, maar overstappen op Noordiers Greenfields-vlees. Volgens het bedrijf is die keuze gebaseerd op de voorkeur van de consument, die de kwaliteit van het vlees en de levensomstandigheden van de runderen doorslaggevend zou vinden. Het rundvlees waarvan gehakt wordt gemaakt, zal nog wel van Nederlandse veehouders betrokken worden.

De veehouders zijn verontwaardigd over het besluit van de supermarktketen. “Ik ben er absoluut van overtuigd dat het Nederlandse vlees niet slechter is dan het Noordierse,” zegt de initiatiefnemer van de boycot, C. de Raad. “Maar Albert Heijn doet net of het in Noord-Ierland beter gaat. De Nederlandse milieu-eisen zijn streng en wij leveren schoon, dat wil zeggen, hormoonvrij vlees.” De Raad zegt al “vele honderden reacties” gehad te hebben op zijn oproep niet meer bij AH te winkelen.

De CDA-fractie in het Europees Parlement heeft aan de Europese Commissie schriftelijke vragen gesteld over de rundvleeskwestie. Europarlementariër B. Pronk en zijn fractiegenoot J. Sonneveld willen dat de Commissie onderzoekt of er sprake is van Britse overheidssteun aan de Noordierse rundveehouders.

AH heeft exclusieve meerjarige leveringsafspraken gemaakt met de Noordierse veehouders die zijn aangesloten bij het zogeheten Farmers Quality Assurance Scheme (FQAS). De FQAS geeft garanties af over huisvesting, voeding, gezondheid, medicijngebruik en milieu. Pronk en Sonneveld willen weten of het FQAS is aangemeld bij de Commissie, en of de Britse overheid betrokken is bij de afzet van rundvlees.

De parlementariërs willen ook weten of een supermarktketen met een “zeer groot marktaandeel” dergelijke afspraken mogen maken met leveranciersorganisaties waarin bepaalde produktieregio's worden uitgesloten. Het zou volgens de parlementariërs kunnen zijn dat de exclusieve afspraken tussen AH en het FQAS in strijd zijn met de Europese concurrentieregels of de regels over overheidssteun. “Er is een grote mate van verwondering,” zegt Pronk. Pronks vermoeden over een voorkeursbeleid door de Britse regering wordt versterkt door een reclamecampagne die AH voerde over Brits lamsvlees.

Het Produktschap Vee en Vlees (PVV) noemt het besluit van Albert Heijn “een dolkstoot in de rug van de primaire sector”. “De plotselinge mededeling van Albert Heijn heeft bij de PVV-bestuursleden niet alleen grote verbazing, maar ook sterke afkeuring teweeggebracht.” Het bestuur van het PVV is door AH uitgenodigd voor een gesprek over de kwestie.

De Federatie van Land- en Tuinbouworganisaties, LTO Nederland, beraadt zich op acties om de consument “een eerlijke kwaliteitsvergelijking” te laten maken. Boeren gaan zaterdag klanten van AH informeren over de kwaliteit van Nederlands rundvlees. “We hebben hier een kwaliteitssysteem dat nog nergens in Europa al zo ver is doorgevoerd,” zegt woordvoerder J. Luiten.