Vakbonden onderwijs zetten hun acties voort

WOERDEN, 12 OKT. Het overleg over een nieuwe cao voor de 50.000 werknemers in het beroeps- en volwassenenonderwijs is opgeschort tot 3 november. De vakbonden, verenigd in de centrales AC/ACOP, CCOOP en CMFH, zetten de maandag begonnen estafettestaking deze week nog door. Vandaag ging personeel op vijf MBO-scholen in Leeuwarden, Deventer, Hilversum, Roosendaal en Schiedam niet aan het werk.

Werkgevers en werknemers kwamen gisteravond bijeen om te onderhandelen over een nieuwe arbeidsovereenkomst, die op 1 januari moet ingaan. Na een overleg van acht uur werd overeengekomen de onderhandelingen op te schorten. Belangrijkste geschilpunt is de werkdruk. De bonden vinden dat de werkgevers te weinig doen om de 'taakbelasting' te verlagen. Ze willen geen 900 lesuren per jaar, maar maximaal 875. De werkgevers vinden dat onbetaalbaar, aldus secretaris en woordvoerder van de werkgeversorganisatie F. van Beugen. “Als het aantal lessen omlaag gaat, zullen wij de groepen moeten vergroten. Dat zal ook de kwaliteit van het onderwijs aantasten en uiteindelijk ook leiden tot minder werkgelegenheid.”

Op de andere punten zijn de onderhandelaars “aanmerkelijk dichter bij elkaar gekomen”, aldus een woordvoerder van de werknemers. “Daar komen we zeker uit.” Het betreft de inzet van uitzendkrachten, het aantal vakantiedagen en salarisbehoud voor personeel dat na fusie in een lager betaalde functie terecht komt. Dit laatste punt achten de bonden van groot belang omdat vóór 1 augustus 1998 alle ongeveer 800 MBO-scholen en scholen voor volwassenenonderwijs, vormingswerk en leerlingwezen moeten fuseren tot ruim veertig regionale opleidingscentra.

De vakbonden zullen de begonnen estafettestaking op scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs deze week doorzetten, maar daarna afzien van stakingen tot 3 november. Aan de stakingsacties, telkens op andere scholen in het land, deden de afgelopen dagen zo'n vijfduizend werknemers mee - drie op de vier personeelsleden op de scholen. Morgen zal het personeel op scholen in Heerenveen, Doetinchem, Utrecht en Vlissingen het werk neerleggen.

Al bijna acht maanden wordt onderhandeld over de arbeidsovereenkomst, tot nog toe zonder resultaat.