Topambtenaren

Vermelding in percentages kan helpen om statistische gegevens duidelijk te presenteren, maar bij kleine aantallen ontstaat al gauwschijnnauwkeurigheid. Dat is ook het geval bij de presentatie van de resultaten van de enquête van NRC Handelsblad en de Leidse universiteit naar de politieke voorkeur van 240 topambtenaren (6 oktober). Zo is het aardig om te melden dat 6,3 procent (en blijkbaar niet6,2 of 6,4 procent) van de ambtelijke top op Binnenlandse Zaken aanhanger van het CDA is, maar duidelijker is het om te melden dat het om de enige CDA'eronder zestien topambtenaren gaat.

Gelukkig komen topambtenaren alleen in hele aantallen voor. Daardoor kan de lezer uit de beschikbare gegevens toch alle absolute aantallen met een redelijke zekerheid afleiden. Het algemeen totaal is 237. Er ontbreken dus nog drie topambtenaren. Die werken op het ministerie van algemene zaken, dat “wegens te geringerespons” geen staafdiagram kreeg. Doordat wel de totaalpercentages vermeld zijn, kunnen we nu ook de politieke voorkeur van deze drie topambtenaren opsporen: één VVD, één D66 en één 'overige partijen'.

    • W. de Vos