Synode wil alleen predikanten in de kerk

ROTTERDAM, 12 OKT. Het is ongewenst dat diakens, ouderlingen of pastoraal-assistenten voorgaan in kerken die geen vaste predikant hebben. Dat stelt een studiegroep van de gezamenlijke besturen van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in een rapport dat de komende drie dagen zal worden besproken op een gezamenlijke synode in Alphen aan den Rijn.

Op grond van theologische overwegingen komt de studiegroep tot de conclusie dat het altijd de voorkeur verdient om een predikant te laten voorgaan. “Wij zijn ons ervan bewust dat dit voor sommigen te streng klinkt”, aldus het rapport.

Vooral in Friesland en Groningen zijn er kleine protestants-christelijke kerken die zich geen fulltime predikant meer kunnen veroorloven. In een aantal gereformeerde kerken vervullen pastoraal-assistenten de functie die eigenlijk door een predikant moet worden vervuld. Deze assistenten hebben geen universitaire opleiding en zijn niet gekozen door de kerkeraad.

De studiegroep stelt voor predikanten te benoemen die elders een baan hebben, predikanten zonder eigen gemeente een taak te geven in het voorgaan in de wekelijkse eredienst, en door meer regionale samenwerking.

De opstellers van het rapport erkennen dat er situaties zijn waarin geen ambtsdragers aanwezig kunnen zijn en de verzamelde gelovigen zelf een gemeente vormen. Als voorbeeld noemen ze concentratiekampen. “Maar ook dan moet gezegd worden dat degene die dan wordt aangewezen door God door middel van zijn gemeente verkozen wordt tot het ambt (van dienaar des Woords) in deze bijzondere situatie.”