Peking: democratie Hongkong na '97 ten einde

PEKING, 12 OKT. Peking heeft gisteren herhaald dat het mandaat van de Wetgevende Raad (Legco) van Hongkong per 1 juli 1997, wanneer China de soevereiniteit over de Britse kroonkolonie overneemt, eindigt. De Chinese regering reageerde hiermee op de rede die de gouverneur van Hongkong, Chris Patten, gisteren hield tijdens de installatie van de nieuwe Legco.

“Dit is de eerste raad in de geschiedenis van Hongkong die in zijn geheel (democratisch) is gekozen”, aldus de gouverneur. De afgevaardigden zijn in Pattens woorden “gemachtigd hun taak uit te voeren tot het eind van het mandaat”, dat wil zeggen: tot medio 1999. Het voortijdig ontbinden van de Legco komt volgens Patten neer op “een zware slag voor Hongkong en voor de soepele overdracht van de soevereiniteit aan China”.

Maar China had al eerder laten weten na de soevereiniteitsoverdracht de 'democratie' in Hongkong naar Pekings (communistisch) model te zullen inrichten en herhaalde dit standpunt gisteren. “De gekozen Wetgevende Raad zoals die onder het bestuur van Patten bestaat zal na 30 juni 1997 ophouden te bestaan”, zo liet het officiële persbureau Nieuw China weten.

Patten ontpopte zich na zijn aantreden in 1992 als een warm pleitbezorger van meer democratie in Hongkong. Het aantal rechtstreeks gekozen leden van de Legco en lagere vertegenwoordigende instanties werd op zijn initiatief fors uitgebreid. Overigens zijn van de 60 leden van de Legco er maar 29 direct gekozen, de andere indirect. Bij de laatste verkiezingen voor de Legco, op 17 september, kwam de Democratische Partij, die een fel voorstander is van behoud van de democratie na 1997, als grote winnaar uit de bus, terwijl de pro-Chinese politici het onderspit moesten delven. (AFP)