Ongecijferdheid

In W&O van 28 sept. staat een interview met de Amerikaan Paulos aangaande zijn recente boek A Mathematician Reads the Newspaper. Uitgebreid wordt ingegaan op de grote mate van ongecijferdheid van journalisten.

Naar aanleiding hiervan kan ik meedelen dat ik reeds aan het einde van 1991 ben verzocht om een tweetal colleges statistiek en getallengebruik te verzorgen voor de toen opgezette universitaire opleiding Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze colleges vormen sindsdien een vast onderdeel van het studieprogramma.

Er wordt dus reeds, al is het op bescheiden wijze, getracht iets te doen aan de nogal gebrekkige wijze waarop veel journalisten met kwantitatieve gegevens omgaan. In eerste instantie was de zin van dit college voor verschillende van de toekomstige journalisten een raadsel. Enige goedgekozen voorbeelden openden echter spoedig hun ogen voor de valkuilen waarmee men bij het gebruik van cijfermateriaal in de journalistieke berichtgeving te maken heeft.

Zo bijzonder is het dus niet wat Paulos in dit artikel te melden heeft. Op vrijwel alle door hem genoemde zaken wordt namelijk in het betreffende college al ingegaan.

    • Richard F.J. Paping