O.J. schrikt terug voor de tv

WASHINGTON, 12 OKT. Het eerste televisie-interview met de voormalige Amerikaanse sportheld O.J. Simpson na zijn vrijspraak van dubbele moord beloofde gisteren tientallen miljoenen kijkers te trekken. De omroep die de primeur zou hebben, NBC, bereidde zich op het vraaggesprek voor alsof ging het om het traditionele verkiezingsdebat tussen de presidentskandidaten. De andere omroepen pasten hun programmering aan, omdat ze wel inzagen dat ze hoe dan ook lage kijkcijfers zouden behalen. Voor de studio werd al een protestdemonstratie gehouden door groeperingen die er bezwaar tegen maakten dat de man die zijn vrouw mishandelde, en die haar volgens velen ook vermoordde, een uur lang aan het woord zou komen. En de omroep werd overstroomd door boze telefoontjes.

Maar op het laatste moment trok Simpson zich terug. Enkele uren voor de uitzending liet hij bij monde van zijn advocaat Johnnie Cochran jr. weten de indruk te hebben gekregen dat NBC hem “opnieuw wilde berechten”, terwijl was afgesproken “een conversatie, en geen confrontatie” te houden. Op het unanieme advies van zijn advocaten zag hij af van het vraaggesprek omdat hij “op bepaalde zaken niet kon ingaan” gezien de civiele procedures die tegen hem zijn aangespannen door de families van de slachtoffers van de dubbele moord, Nicole Brown Simpson en Ronald Goldman.

Wel heeft hij gistermiddag het initiatief genomen tot een telefonisch vraaggesprek met The New York Times, dat vandaag verscheen. Simpson zegt daarin onder meer dat hij er verkeerd aan heeft gedaan zijn vrouw te mishandelen (to get physical). Hij blijft bij zijn verklaring dat hij onschuldig is aan de moord. Hij zegt bereid te zijn “mishandelde vrouwen” te ontmoeten “om te spreken over mijn relatie”. Ook met aanklager Marcia Clark zou hij om de tafel willen gaan zitten om zijn zaak te bespreken. Verder vertelt Simpson dat de zaak hem financieel heeft geruïneerd. Hij heeft er vertrouwen in dat hij een baan kan vinden. “Ik ben een Amerikaan. Ik zou het recht moeten hebben werk te vinden om mijn gezin te onderhouden.”

Toen maandag bekend werd dat O.J. Simpson had toegestemd in een interview op de televisie, werd dat algemeen gezien als een eerste stap op weg naar een herstel van zijn imago. Veel Amerikanen geloven nog altijd dat hij zijn ex-vrouw en Goldman vermoord heeft, wat een terugkeer in het openbare leven, in reclamespotjes, in films of als sportverslaggever, vrijwel onmogelijk maakt. In het vraaggesprek hadden de journalisten van NBC, de omroep waarvoor hij zelf heeft gewerkt als football-verslaggever, hem alle vragen kunnen voorleggen die na het proces nog onbeantwoord waren. Zonder enige beperking, zo liet de omroep weten. In de media werd de interviewers de afgelopen dagen menige suggestie gedaan: Wat deed O.J. op het tijdstip van de moord? Waar zijn de donkere kleren gebleven die hij eerder die avond droeg? Waar zijn z'n leren handschoenen gebleven? Waarom getuigde hij niet in de rechtzaal?

Nu Simpson heeft besloten zich niet te laten interviewen, blijven deze vragen knagen. Uit een oogpunt van public relations is zijn late afzegging dan ook een nachtmerrie. Maar de nieuwe advocaat die Simpson heeft ingeschakeld voor de civiele zaken, Robert Baker, deed gisteren zijn best de indruk weg te nemen dat zijn cliënt bang was voor bepaalde vragen. Het waren de advocaten geweest die hem ervan overtuigd hadden niet op televisie te verschijnen.

Dat Simpson risico's liep met het vraaggesprek werd steeds duidelijker. Zijn ondervragers, Tom Brokaw en Katie Couric, bereidden zich niet voor op een gezellig babbelpraatje, maar consulteerden strafrechtdeskundigen en waren zelfs van plan openbare aanklager Marcia Clark om advies te vragen. Brokaw zei gisteravond dat hij inzage had gehad in de politieverklaring die Simpson kort na zijn arrestatie had afgelegd, en die zou strijdig zijn met in het proces naar voren gekomen gegevens. Met dergelijke lastige kwesties moesten hij en zijn collega Simpson wel confronteren, want de journalistieke reputatie van NBC stond op het spel en het hele land maakte zich op om toe te kijken.

In de civiele procedures loopt Simpson weliswaar niet meer het gevaar tot gevangenisstraf veroordeeld te worden, maar wel kan hij verplicht worden grote schadevergoedingen te betalen. En dat terwijl zijn kapitaal al aanzienlijk geslonken is door de enorme advocatenkosten die hij de afgelopen vijftien maanden gemaakt heeft. In civiele zaken zijn de eisen die aan de bewijslast worden gesteld, minder streng dan in strafzaken. Daardoor is het mogelijk dat vrijspraak in een strafzaak, gevolgd wordt door een schuldigverklaring en een veroordeling tot schadevergoeding in een civiele zaak.

    • Juurd Eijsvoogel