Naschrift

De redactie ontving verscheidene brieven met de strekking: Hoe kan Ton van Raan zo dom zijn, duidelijk is dat het alfabet een rol speelt. Maar deze briefschrijvers hebben ongelijk.

In de Science Citation Index zelf en het door ons hiermee gebouwde systeem horen alle auteurs met de achternamen 'van...' onder de V. Op de eerste plaats is er dus geen sprake van dat in mijn analyse achternamen voorkomen die slechts met een B beginnen. Twee van de zes beginnen niet met een B, maar met een V. Uit het gebruikte systeem volgt derhalve geen enkele alfabetische voorkeur.

Ten tweede. De letters B en V (inclusief dus 'van...')leveren bijna 30% (!) van alle achternamen van Nederlandse onderzoekers. Statistisch dus helemaal niet raar dat deze letters als beginletter van voor-namen vaak te zien zijn.

Er werd juist niet op alleen eerste auteur is geselecteerd. Het alfabet kan dus zijn invloed niet doen gelden, ook niet als de rangorde van auteurs alfabetisch zou zijn. Maar zelfs als we alleen op eerste auteur geselecteerd zouden hebben (quod non) dan nog zou het alfabet-effect nauwelijks optreden omdat het merendeel van de auteurs in niet-alfabetische volgorde staat. Veelal is de volgorde 'omgekeerd hiërarchisch', in diverse varianten.

    • Ton van Raan